Grozā 0 tūres Latviski По русски
 
Sākums Serviss Derīga informācija Norādes Fotogalerija Par mums Kontakti
 
CEĻOJUMI
Uzmanību!
Autobusu tūres
 
Latvija
 
Lietuva
 
Igaunija
 
Austrija
 
Baltkrievija
 
Čehija
 
Francija
 
Grieķija
 
Itālija
 
Melnkalne
 
Polija
 
Portugāle
 
Slovākija
 
Spānija
 
Šveice
 
Vācija
Aviotūres
   
 
IEEJA
E-mail:
 
Jauna reģistrācija
Atgādināt paroli
 
 
UZMANĪBU
Itālija. Toskana - Veneto - Lombardija. 20/07/2024
Itālija. Toskana - Veneto - Lombardija. 20/07/2024
Vičenca, Malčezīne, Limone, Mantuja, Kollodi, Piza, Sandžiminjāno, Čertaldo

8 dienas, 7...
565.00 €
635.00 €
Sīkāk
 
POPULĀRAS TŪRES
Baltkrievija. Minska-Dudutki-Nesviža. 20/06/2024, 08/08/2024, 12/09/2024, 10/10/2024
Klaipēda: Delfinārijs un jūras muzejs. 2024
Portugāle - kur zeme beidzas un jūra sākas... 02/10/2024
Azūra Krasts. Lavandas smarža, absinta garša. 08/09/2024.
Sicīlija. 29/09/2024
Trīs galvaspilsētas. Vīne, Budapešta, Bratislava. 20/06., 12/07., 27/07., 10/08., 14/09/2024
Parīze - Luāras pilis - Versaļa. 20/10/2024
Parīze - Lielā Luāra - Bretaņa - Atlantijas okeāns. 21/09/2024
Pihticas Divmātes aizmigšanas sieviešu klosteris. 20/07/2024, 10/08/2024
Grieķija. Egejas jūras piekraste un Olimpa kalns. 20/07/2024
 
 
 
     
 
PAR MUMS
 

Esiet sveicināti SIA Fēnikss Ceļojumi mājas lapā. Mēs uzsākusi savu darbību Latvijas tūrisma tirgū kopš 1992. gada. Darbības sfēra - izejošais tūrisms.

Firma ir reģistrēta Tūrisma Attistības Valsts Aģentūrā (TAVA) ar numuru 2238, ir Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācijas (ALTA) un autobusu Tūroperātoru Grupas (ATG) loceklis.

Fēnikss Ceļojumi piedāvā pilnu tūrisma pakalpojumu spektru individuāliem un korporatīviem klientiem: grupu ceļojumus ar autobusu, grupu un individuālas aviotūres, viesnīcu un aviobiļešu rezervāciju.

Esot autobusu ceļojumu tūroperātors, mūsu firma viena no pirmajiem Latvijā, 2000. gadā, ievadusi savā ceļojumu sortimentā autobusu tūres ar visām naktsmītnēm viesnīcās. Specializācija - ceļojumi uz Rietum- un Dienvideiropu, ka arī Ziemeļāfriku un Āziju (Francija, Spānija, Portugāle, Itālija, Malta, Grieķija, Albānija, Horvātija, Rumānija, Nīderlande, Beļģija, Šveice, Austrija, Maroka, Turcija).               Fēnikss Ceļojumi privātuma politika

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
    1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA "Fēnikss Ceļojumi”, reģ.Nr.LV40103268022, juridiskā adrese Tērbatas 4-21, Rīga, LV-1050, tālrunis 6312234, mājaslapas
    www.fenikss.com    .
    Personas datu Apstrādātājs:
    2.1. Apstrādātājs SIA "Fēnikss Ceļojumi”, reģ.Nr.LV40103268022, juridiskā adrese Tērbatas 4-21, Rīga ievērojot Fēnikss Ceļojumi norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Fēnikss Ceļojumi personas datu apstrādātāji.
   
    3. Piemērojamie tiesību akti:
    3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
    3.2. Elektronisko sakaru likums.
    3.3. Fizisko personu datu aizsardzības likums.
   
    4. Kas ir Privātuma politika?
    4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Fēnikss Ceļojumi vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
    4.2. Ja Fēnikss Ceļojumi atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Fēnikss Ceļojumi mājaslapā
    www.fenikss.com    , sadaļā “par mums”.  
    4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus,  apstrādā no Fēnikss Ceļojumi pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
   
    5. Kādus personas datus apstrādā Fēnikss Ceļojumi?
    5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Fēnikss Ceļojumi, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. Fēnikss Ceļojumi ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
    5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
    5.1.2. bankas dati;
    5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
    5.1.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Fēnikss Ceļojumi;
    5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo Fēnikss Ceļojumi;
    5.2. Fēnikss Ceļojumi apstrādā šādus datus pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
    5.2.1. klienta e-mails, mājas un darba adreses informācija;
    5.2.2. informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;
    5.2.3. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?
    6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Fēnikss Ceļojumi darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot  Fēnikss Ceļojumi apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Fēnikss Ceļojumi ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot pašapkalpošanās lapu
    www.fenikss.com    ). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Fēnikss Ceļojumi. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
    6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Fēnikss Ceļojumi varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Fēnikss Ceļojumi vai jau noslēgtā līguma laikā.
    6.3.  Fēnikss Ceļojumi leģitīmas intereses – ievērojot Fēnikss Ceļojumi intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Fēnikss Ceļojumi ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par Fēnikss Ceļojumi leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Fēnikss Ceļojumi pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu).
    6.4. Juridisko pienākumu izpilde – Fēnikss Ceļojumi ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem. 
    6.5. Vitālu interešu aizsardzība – Fēnikss Ceļojumi ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.). 
    6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Fēnikss Ceļojumi ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Fēnikss Ceļojumi likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

7. Kādiem nolūkiem    Fēnikss Ceļojumi apstrādās Klienta personas datus?
    7.1.  Fēnikss Ceļojumi apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar Fēnikss Ceļojumi spēkā esamības laikā:
    7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
    7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
    7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
    7.1.4. Klienta informēšanai par citiem Fēnikss Ceļojumi pakalpojumiem;
    7.2.  Fēnikss Ceļojumi apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
    7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
    7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Fēnikss Ceļojumi klientu statistisko datu apstrāde.
    7.3. Fēnikss Ceļojumi apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Fēnikss Ceļojumi iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā. 
    7.4. Fēnikss Ceļojumi ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
    7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus pakalpojumus;
    7.4.2. Fēnikss Ceļojumi tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi? 
    8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
    8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
    8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, Fēnikss Ceļojumi var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Fēnikss Ceļojumi (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
    8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Fēnikss Ceļojumi veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3. punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Fēnikss Ceļojumi (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
    8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1.punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot Fēnikss Ceļojumi mutiski (vai rakstiski (aizpildot veidlapu Fēnikss Ceļojumi ofisā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz
    info@fenikss.com     kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.

9. Kā Fēnikss Ceļojumi iegūst Klienta personas datus?
    9.1. Fēnikss Ceļojumi iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
    9.1.1. iegādājas un izmanto Fēnikss Ceļojumi produktus vai pakalpojumus (Fēnikss Ceļojumi ofisā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
    9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Fēnikss Ceļojumi;
    9.1.3. jautā Fēnikss Ceļojumi plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Fēnikss Ceļojumi saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
    9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
    9.1.5. apmeklē vai pārlūko  Fēnikss Ceļojumi mājaslapas; 
    9.2. Fēnikss Ceļojumi var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.

10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks? 
    10.1. Fēnikss Ceļojumi apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 
    10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Fēnikss Ceļojumi;
    10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
    10.1.3. cik tas ir nepieciešams Fēnikss Ceļojumi leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
    10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

11. Klienta personas datu koplietošana
    11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus,  Fēnikss Ceļojumi var kopīgot Klienta personas datus ar:
    11.1.1. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
    11.1.2. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
    11.2. Fēnikss Ceļojumi ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem: 
    11.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
    11.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai skaitā eZvans, iekļaujot arī Klienta aptuveno atrašanās vietu.
    11.3. Fēnikss Ceļojumi izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
    11.4. Fēnikss Ceļojumi patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem tūrisma operatoram vai aģentam - pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam.

12. Kā Fēnikss Ceļojumi aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?
    12.1.  Fēnikss Ceļojumi nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Fēnikss Ceļojumi pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības. 
    12.2. Fēnikss Ceļojumi rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas  Fēnikss Ceļojumi vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Fēnikss Ceļojumi deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem. 
    12.3. Fēnikss Ceļojumi neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Fēnikss Ceļojumi, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
    12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Fēnikss Ceļojumi paziņos par to Klientam.

13. Kādas tiesības ir Klientam? 
    13.1. Vērsties Fēnikss Ceļojumi, lai saņemtu Fēnikss Ceļojumi rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.
    13.2. Labot visus Fēnikss Ceļojumi rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas
    info@fenikss.com     vai zvanot par tālruni 67312234 vai  Fēnikss Ceļojumi ofisā.
    13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Fēnikss Ceļojumi ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Fēnikss Ceļojumi nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. 
    13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).